Asennustyöt teemme asiakasta kunnioittaen

TR-sähkön työntekijät ja huoltoautot

TR-Sähkö Oy:n henkilökunta on koulutettua ja ammattitaitoista sekä toimii oman alansa laatu-, ympäristö-, turvallisuus- ja yhteiskuntavastuun periaatteiden mukaisesti. Jokainen TR-Sähkön työntekijä tietää vastuunsa ja tavoitteensa ja vastaa oman työnsä laadusta.

Työmaakohtaista toimintaa mitataan ja kehitetään työmaakohtaisten laatusuunnitelmien avulla ja kunkin työntekijän henkilökohtaista toimintaan seurataan ja osaamista kehitetään osana jokapäiväistä työtä.

Toimimme asiakaskeskeisesti. Meille on tärkeää ymmärtää asiakkaan tarpeet, täyttää odotukset ja luoda hyvä asiakaskokemus. Kehittääksemme toimintaamme käymme jatkuvaa vuoropuhelua asiakkaiden, kumppaneiden ja työntekijöidemme kanssa